Skenavimo paslaugas teikiame visoje Lietuvoje – įvairių konstrukcijų, lauko ir vidaus patalpų 3D skenavimas lazeriniu skeneriu.

3D lazerinio skenavimo duomenys – pamatinis žingsnis įvairių projektų planavimo, projektavimo ir vykdymo etapuose. Teikiame skaitmeninius duomenis skirtus projektuotojų, architektų ir inžinierių tikslaus ir kokybiško darbo rezultatams pasiekti. Mūsų komanda dirba su kiekvienu klientu siekdami suprasti esamas sąlygas ir sukurti reikiamus rezultatus, pradedant ne apdorotais duomenimis (taškų debesimis – ang. point cloud), baigiant 2D brėžiniais ir 3D modeliais.

Į naują 3D lazerinio skenavimo rinką ateiname su požiūriu, jog siekiame suteikti architektui – laisvę kurti, projektuotojui – projektuoti, o mums leiskite pasirūpinti situacijos matavimais, gautų duomenų analize ir apdorojimu.

„Point Cloud“ duomenys

Fiziškai neliečiant to, kas yra matuojama, 3D lazerinis skenavimas sukuria aiškius ir tikslius esamų sąlygų skaitmeninius įrašus. Nuskaitymo metu sukuriama milijonai matavimo taškų, vadinamų „koordinatėmis“. Kartu taškai sukuria neapdorotus duomenis „taškų debesies“ (angl. point cloud) pavidale. Kiekvienoje taško debesies koordinatėje yra x, y ir z reikšmės, kurios taip pat žinomos kaip „Northing (y), Easting (x) ir Elevation (z)”.

Teikiamos paslaugos:

Skenavimas su 3D lazeriu

Pramonės, gamyklų ir įvairiausių pastatų ir objektų skenavimas

Gauti patikimi ir aukštos kokybės pastatų vidaus ir išorės; konstrukcijų, mechanikos, elektros ir santechnikos įrengimų; krosnių vamzdynų duomenis leidžia Jums planuoti inventorizaciją ar atnaujinimus.

Specialus 3D lazerinio skenerio pritaikymas

Galima įvairių objektų deformacijų ir grindų lygumo analizė, kontūrų atvaizdavimas, plotų, tūrių ir dydžių skaičiavimas.

Telekomunikacijų ir perdavimo linijų skenavimas

Telekomunikacijų bokštų ar telefono linijų eksploatacijai reikalingų duomenų modeliai.

Vandens/ vandens valymų įrengimų skenavimas

3D modelių rengimas įvairiems hidrotechniniams įrenginiams, nustatant pamatų, atraminių konstrukcijų ir kt. dalių deformacijas.

Nuskenuotų duomenų panaudojimas

Tik nuskenuoto „taškų debesies“ pateikimas

Gauti duomenys yra apdirbami, išvalomi ir pateikiami Jums norimu formatu (e57, las, laz, pts, ptg, ptx, rcp, lgs, asc, csv, nsd, igs).

2D CAD brėžiniai (architektūriniai apmatavimai)

Pagal skenavimo metu gautus duomenis galime parengti tikslius įvairių objektų dviejų dimensijų brėžinius – aukštų planus, pjūvius, fasadų išklotines.

„As-Build” dokumentacija

Tiksli „Kaip pastatyta” dokumentacija suteikia reikiamą informaciją projektuojant, statant, atnaujinant objektus, surenkant ir keičiant įrenginius.

3D BIM modeliai

Taškų debesies duomenys naudojami kuriant intelektualųjį BIM modelį, kuris projektavimo/inžinerijos specialistams suteikia galimybę efektyviau planuoti, projektuoti, statyti ir valdyti pastatus bei infrastruktūrą.

3D intelektualūs modeliai

Užfiksuotais tiksliais taškinio debesies duomenis sukuriamas 3D objekto modelis, kuriame atsispindi pagrindiniai architektūros objektų elementai.

Duomenų klasifikavimas ir analizavimas

Kiti, pagal individualų poreikį