Architektūriniai fotogrametriniai objekto apmatavimai naudojant taškų debesį (unikalus objekto kodas 37587)

Bažnyčia buvo pastatyta 1938 m., pagal arch. Karolio Reisono projektą (1894-1981), tačiau jos vidus buvo įrenginėjamas dar dvejus metus. Lėšų taupymo sumetimais buvo numatyta pastato pusrūsyje įrengti kriptas, pirmajame aukšte kleboniją, parapijos salę, butą kunigui, pamaldas laikyti antrajame aukšte. Prasidėjusios okupacijoms, nespėjus pilnai įrengti vidaus, pamaldos bažnyčioje neįvyko.

Sovietmečiu bažnyčia nacionalizuota ir paversta fabriko „Kova“ ir „Ragutis“ sandėliu. 1952 m. Kauno miesto Vykdomojo komiteto sprendimu pastatas buvo perduotas TSRS Vidaus reikalų ministerijos Kauno spec. vidurinei mokyklai. 1954 m. iš dalies rekonstruotas. Vėliau čia įrengta VRM Kauno specialiosios mokyklos valgykla ir sporto salė. Ir tik 2019 m. šventovė buvo perduota tikintiesiems.

Bažnyčios skenavimo procesas

Darbo rezultatų pavyzdžiai

Informacija

  • Kategorija:

    3D lazerinis skenavimas, Architektūriniai apmatavimai, Fotogrametrija