Architektūriniai fotogrametriniai objekto apmatavimai naudojant taškų debesį (unikalus objekto kodas 39081)

Pumpėnų vėjo malūnas pastatytas 1920 m. šiuo metu neveikiantis, nebeturintis sparnų, tačiau jame išlikusi įranga. Yra paskelbtas technikos paminklu ir nuo 1997 m. įrašytas į LR kultūros vertybių registrą. Statinys raudonų plytų mūro, 3 aukštų (16,9 m), su cokoliu iš skaldytų lauko akmenų.

Nuskenavus taškų debesį gaunama vizuali pastato 3D reprezentacija, kurią naudojant ir pjaustant išgaunami ypač tikslūs brėžiniai – planai, pjūviai, fasadai.

Darbo rezultatų pavyzdžiai

Skenavimo eigos vaizdai

Informacija

  • Kategorija:

    3D lazerinis skenavimas, Architektūriniai apmatavimai