Skulptūros istorija

Iniciatyvą pastatyti paminklą žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę iškėlė Biržų XVIII šaulių rinktinė. Paminklas buvo iškilmingai atidengtas 1931 metų rugsėjo 13 dieną (Robertas Antinis autorius – skulptorius).

Biržiečiai paminklą praminė ,,Birutė“, nors šis paminklas turi savo tikrąjį pavadinimą – Žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę.

1946 metais paminklas buvo susprogdintas ir užkastas ten, kur buvo pastatytas. Aplink jį atsirado sovietinių karių kapinės. 1979 m. rekonstruojant kapines, paminklas buvo iškastas beveik nepasikeitęs ir vėl palaidotas.

1988 m. rugsėjo 29 d. iniciatyvių biržiečių paminklas iškastas ir iškeltas.

1990 m. spalio 12 dieną atidengta žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę paminklo kopija.  Atkurto paminklo (kopijos) autorius − Roberto Antinio sūnus Robertas Antinis.

Kultūros paveldo centras 2007 m. pateikė išvadą, kad skulptoriaus Roberto Antinio vyresniojo 1931 m. pastatyto paminklo išlikusios dalys yra istorinė relikvija, kurią būtina saugoti.

2011 m. į miesto centrą šalia Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus buvo atgabenti „Birutės“ fragmentai.

Tikslas

Mūsų tikslas buvo sukurti senosios „Birutės“ skulptūros fragmentų ir jos atkurtos kopijos 3D modelius – palyginti abi skulptūras, rasti jų skirtumus ir nuokrypius.

Priemonės

Taškų debesims nuskenuoti buvo naudotas „Leica RTC360“ Lazerinis skeneris

Surišti debesų stotims ir apvalyti debesims buvo naudotas „Leica Cyclone Register 360“

3D debesų modeliai buvo pagaminti ir apdirbti su –  „3DReshaper“ ir „Blender“ programomis

Rezultatas

Matomi senosios skulptūros dėl amžiaus ir nutrupėjimo nesutapimai su naujesne kopija. Yra skirtumai tarp dviejų skulptūrų viršutinėje kryžiaus dalyje, jis naujojoje skulptūroje padidintas ir  paaukštintas. Vidurinė skulptūros dalis labai tiksli.

Informacija

  • Darbas baigtas:

    2020-08-12
  • Kategorija:

    3D lazerinis skenavimas, 3D modeliavimas