Architektūrinio objekto apmatavimai naudojant taškų debesį

Nuskenavus taškų debesį gaunamas pastato modelis, kurį naudojant ir pjaustant išgaunami ypač tikslūs brėžiniai – planai, pjūviai, fasadai.

Markučių dvaro sodybos fragmentų Šv. Varvaros koplyčia 1903 m. (unikalus objekto kodas 31427)

Istorizmo stilistika; architektūrinės, dailės ir sakralinės vertingų savybių pobūdžiais svarbus.

Tūris

Simetriškas, stačiakampio plano su penkiasiene apside ŠR pusėje ir virš centrinės dalies iškeltu kupolu;

Stogo forma – piramidinė, apsidės – puskupolinė;

Stogo dangos tipas – skardos lakštų, sujungtų lankstais;

Kiti stogo elementai – apskrito plano ažūrinis bokštelis iš monolitinių kolonėlių, viršuje apjungtų arkatūra, remiančių svogūniškąjį kupolą.

Aukštų išplanavimas

Vienos navos su presbiterija ŠR pusėje;

Sienų angos, nišos – pusapskričių arkų langų angos, PV įėjimo durų anga.

Fasadų architektūros tūrinės detalės

Tinkuoto plytų mūro penkiasienė apsidė ŠR pusėje;

Betono terasa visu koplyčios perimetru su betoniniais profiliuotų pakopų laiptais PV pusėje ir baliustrada.

Konstrukcijos

Pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu;

Keraminių plytų mūro sienos;

Navos tinkuoto plytų mūro kryžminis, presbiterijos – puskupolinis skliautai;

Cilindro formos keraminių plytų mūro ant metalinių dvitėjinių sijų bokštelio atraminė konstrukcija;

Atraminės konstrukcijos keraminių plytų mūro skliauteliai ant metalinių sijų;

Ąžuolo medienos stogo konstrukcija.

Informacija

  • Kategorija:

    3D lazerinis skenavimas, Architektūriniai apmatavimai