Architektūriniai fotogrametriniai objekto apmatavimai naudojant taškų debesį (unikalus objekto kodas 45315)

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia yra Anykščių rajone, Svėdasų miestelyje, Alaušo g.2, Alaušo ežero šiauriniame krante, prie Anykščių – Rokiškio kelio. 1794 m. Svėdasų klebonas kanauninkas Mykolas Smolskis (Smolenskis), remiamas kunigaikščio Karolio Radvilos ir grafienės Pliaterienės, prie senosios mūrinės bažnyčios pristatė medinę. Senoji palikta kaip navos koplyčia.

Bažnyčia istoristinė, bokštas neobizantinio stiliaus, kryžminio plano (38 × 30,2 m). Bizantinis aštuonsienis bokštas (aukštis 24 m). Šventoriuje stovi mūrinė neogotikinė varpinė (36 m aukščio, pastatyta 1863–1865 m.). Šv. Juozapo paveikslas – respublikinės reikšmės dailės paminklas. Šventoriuje yra balta mūrinė Marikonių koplyčia-mauzoliejus (pastatydino 1848 m. grafas Liucijus Morikonis žmonai Marijai, projekto autorius Georg Werner), joje yra senas laidojimų rūsys, koplyčia gausiai ornamentuota. Prie bažnyčios pastatytas Šv. Jėzaus Širdies koplytstulpis, 1944 m. smarkiai sužalotas, vėliau restauruotas.

Skenavimo proceso nuotraukos

Darbo rezultatų pavyzdžiai

Informacija

  • Kategorija:

    3D lazerinis skenavimas, Architektūriniai apmatavimai, Fotogrametrija