Fotogrametrija pagrįsta nufotografuotais vaizdais – juos sujungiant ir apdorojant galima nustatyti įvairių objektų formą, dydį, padėtį, sudaryti planus ir žemėlapius.

Pagrindiniai šiuo metodu gauti matavimų duomenys dažniausiai yra dideli kiekiai (šimtai ar tūkstančiai) neapdorotų vaizdų iš kurių galima išgauti ortofotografinius žemėlapius/planus, skaitmeninius paviršių modelius ir 3D taškų debesius.

Galutiniai rezultatai yra ypač vizualūs ir tikslūs, kadangi pikselių dydis gali būti net mažesnis negu 1 cm. Remiantis fotografinių vaizdų ir matavimų duomenimis, nustatomos įvairių žemės paviršiaus objektų tūrinės savybės.

Fotogrametrijos panaudojimo galimybės

Fotogrametrijos pasirinkimas patogus atliekant projektus, kuriems reikalingi vizualūs duomenys, pvz., statybos kontrolė, turto valdymas, žemės ūkis, karjero eksploatacija.

  • Įvairių žemės paviršiaus objektų formos, dydžio, padėties nustatymas;
  • Tūrio, ploto skaičiavimas;
  • Paviršiaus reljefo modeliavimas;
  • 3D skaitmeninių paviršių modelių kūrimas pagal gautus duomenis;
  • Ortografinių nuotraukų kūrimas;
  • Pastatyto objekto lyginimas su projektu;
  • Duomenų vektorizavimas, tikslių brėžinių braižymas;
  • Duomenų klasifikavimas ir analizavimas.

Grįžti į paslaugų puslapį