Paslaugos aprašymas jau greitai!

Tyrimams naudojame LEICA DS2000 georadarą ir Leica Ultra požeminių komunikacijų ieškiklį !

Prieš pradėdami darbus po žeme, turite išanalizuoti darbo plotą, kuriame žadate kasti, ar kitaip apdirbti grunto paviršių. Tokiems darbams siūlome rinktis tyrimus georadaru, kurio pagalba ne tik nustatysite pogrindinius vamzdžius, bet ir apsaugosite svarbiausią žmogaus turtą – gyvybę.

Leica DS2000 Radar nustato visas galimas grėsmes, įskaitant plastikinius vamzdžius ir interneto kabelius. Naudodamiesi šį komunikacijų ieškiklį padidinsite saugumą ir sumažinsite pavojų.