3D lazerinis skenavimas

Fiziškai neliečiant to, kas yra matuojama, 3D lazerinis skenavimas sukuria aiškius ir tikslius esamų sąlygų skaitmeninius įrašus. Gaunamas neapdorotų duomenų „taškų debesis” su kurio pagalba galima sukurti tikslius brėžinius, planus, 3D modelius.

Fotogrametrija

Fotogrametrija pagrįsta nufotografuotais vaizdais – juos sujungiant ir apdorojant galima nustatyti įvairių objektų formą, dydį, padėtį, sudaryti planus ir žemėlapius.

Lidar skenavima

LIDAR yra naujų geoinformatikos ir skaitmeninės fotogrametrijos metodų bei technologijų sudėtinė dalis, todėl LIDAR technologija yra idealus sprendimas tirti geoerdvinę informaciją, Naudojant LIDAR lazerinį skenerį yra sukuriamas tankus taškų debesis, o skirtingi atspindžiai leidžia kurti skaitmeninius reljefo modelius net ir tankiai apaugusioje vietovėje. Remiantis didelio tikslumo duomenimis, surinktais iš lazerinio skenerio LIDAR ir fotoaparato (norint turėti spalvas), galima sukurti detaliausius 3D modelius.

Visi geodeziniai darbai